Saunaregler

Saunaregler som skal overholdes ved brug af saunaen. / Sauna Rules that must be keep, when using the sauna.

Saunaregler / Sauna rules

 • Dansk Saunaen er KUN for Aqua Vitus medlemmer.
 • EngelskThe sauna is ONLY for Aqua Vitus members.
 • Dansk Hop i havet før du benytter saunaen – af hygiejniske grunde.
 • Engelsk Jump into the sea before using the sauna – for hygienic reasons.
 • Dansk Stil dine badesko/sandaler uden for saunaen – det letter på rengøringen.
 • Engelsk Put your bathing shoes/sandals outside the sauna – this makes cleaning easier.
 • Dansk Notér navn, dato og ankomsttidspunkt i logbogen.
 • EngelskWrite: names, date and time of arrival in the logbook.
 • Dansk Du skal sidde på et håndklæde i saunaen.
 • EngelskYou have to sit on a towel in the sauna.
 • Dansk Det er frivilligt om der benyttes badetøj eller ej.
 • EngelskIt is voluntary, whether swimwear is used or not.
 • Dansk Tag hensyn til andres blufærdighedsgrænser, også andre brugere af området.
 • EngelskRegard for the limits of others’ shyness, including other users of the area.
 • Dansk Der må ikke anvendes olier i saunaen.
 • EngelskNo oils, may be used in the sauna.
 • Dansk Det er tilladt at komme vand på ovnen (husk der kun må anvendes ferskvand!). Brug ikke for meget vand på ovnen, da det ødelægger saunaen.
 • EngelskWater is allowed on the stove (remember that only fresh water may be used!). Do not use too much water on the stove, as it destroys the sauna.
 • Dansk Vi holder saunaen pænt og rent, og rydder op efter os, også rundt om saunaen. Når saunaen forlades skal gulvet fejes og der ryddes op, så det er rart for de næste at benytte saunaen.
 • EngelskWe keep the sauna nice and clean, and clean up after ourselves, also around the sauna. When leaving the sauna, the floor must be swept, so that it is nice for the next ones to use the sauna
 • Dansk Vær opmærksom på det ikke er alle typer af briller, der kan tåle at benyttes i saunaen.
 • EngelskPlease note, that not all types of glasses are suitable for use in the sauna.
 • Dansk Vi tager ikke i sauna, hvis vi er syge og kan smitte andre i saunaen.
 • EngelskDo not use the sauna, if you are ill and can infect others in the sauna.
 • Dansk Vi drikker rigeligt med vand før og efter saunaopholde.
 • EngelskWe drink plenty of water before and after using the sauna.
 • Dansk Al badning og brug af saunaen sker på eget ansvar.
 • EngelskAll bathing and use of the sauna, is at your own risk.
 • Dansk Man må gerne minde andre medlemmer om god saunaetiketten. Hvis nogen overtræder regler flere gange, så kontakt bestyrelsen på medlem@aquavitus.dk
 • EngelskYou are welcome to remind other members of good sauna etiquette. If someone violates the rules several times, contact the Board of Directors on medlem@aquavitus.dk.
 • Dansk Saunaen ejes, drives og passes af os medlemmer, og vi hjælper alle til, hvor vi kan.
 • EngelskThe sauna is owned, operated and looked after by us members, and we all help where we can.
 • Dansk Hvis der opleves fejl og mangler giv da bestyrelsen besked på medlem@aquavitus.dk eller via vores facebook gruppe.
 • EngelskIf you experience errors and omissions, notify the Board of Directors at medlem@aquavitus.dk or via our Facebook group.
 • Dansk Er du den sidste der forlader saunaen, sluk da for saunaen ved at trykke på I/O-knappen. Desuden skal saunaen låses og nøglen placeres i nøgleboksen.
 • EngelskIf you are the last to leave the sauna, switch off the sauna by pressing the I/O button and the sauna must be locked and the key placed in the key box.
Aqua Vitus Sauna

Aqua Vitus Sauna – Husoddevej Stranden, 8700 Horsens

Gode Sauna spørgsmål:

Hvor er sauna fra?
Ordet sauna kommer fra finsk, og den finske form for sauna er også den mest velkendte, men mange kulturer har varianter, som er tæt på den finske. Blandt andet den nordamerikanske sweat lodge, den tyrkiske hamam, romernes thermae, mayaernes temescal og den russiske banja.

Er det sundt at gå i sauna?
Kilde: iform.dk

Hvilken effekt har sauna?
Kilde: iform.dk

Hvor lang tid må man være i en sauna?
Hold dig til moderate temperaturer på omkring 70 ° C og opnå de bedste sundhedsmæssige effeker fra saunaen. Bliv ikke i saunaen i længere end 15 til 20 minutter. Og gå straks ud , hvis du begynder at føle dig utilpas. Den menneskelige krop, er ikke lavet til at modstå sådanne høje temperaturer over længere tid.
Kilde: Google.

Er sauna godt for gigt?
Mange mennesker med gigt oplever stor velvære ved at supplere gigtbehandlingen med forskellige former for varme- og/eller kuldebehandling. Det kan f. eks. være sauna, karbad og vinterbadning.
Kilde: Gigtforeningen

Kan sauna bidrage til vægttab?
Hvis du tænker sauna og vægttab ind i samme sætning, så må vi desværre sige, at der ikke er bevist effekt. Årsagen til, at der kan være et umiddelbart vægttab af at gå i sauna er, at kroppen er kommet af med en masse væske gennem sved – men du forbrænder ikke fedt ved at gå i sauna.
Kilde: vinterbaderen.dk/

Er sauna godt for astma?
Det er blandt andet bevist, at saunaen virker positivt på en række lungesygdomme. For eksempel astma og bronkitis. Herudover virker saunaens varme og fugtighed positivt, hvis du har smerter i leddene
Kilde: Google

Er sauna godt for akne?
Myte: Sauna er godt mod akne.
Sauna og varme dampbade kan ikke kurere din akne. Det er en myte, at det skulle rense huden ekstra godt. Tværtimod kan stærk kulde eller høj varme irritere huden, og en hudirritation kan forværre din akne, så overdriv ikke turene i sauna.
Kilde: Google