Regler

Som medlem af Aqua Vitus er man forpligtet til at rette sig efter alle henvisninger og opslag vedr. sikkerheden.

Bølgerne er til tider uforudsigelig, hvorfor der skal udvises stor agtpågivenhed.

I en eventuel krisesituation kan det handle om dit eget, men absolut også om andre klubmedlemmers liv og førlighed. Er uheldet ude og der er brug for at tilkalde assistance: Ring 112

Se også:

Generelle regler


Læs desuden mere her:

www.badesikkerhed.dk
www.saunaselskab.dk
www.respektforvand.dk