Regler

Som medlem af Aqua Vitus er man forpligtet til at rette sig efter alle henvisninger og opslag vedr. sikkerheden.

Bølgerne er til tider uforudsigelig, hvorfor der skal udvises stor agtpågivenhed.

I en eventuel krisesituation kan det handle om dit eget, men absolut også om andre klubmedlemmers liv og førlighed. Er uheldet ude og der er brug for at tilkalde assistance: Ring 112

Se også:

Samværspolitik

Saunaregler


De 8 vinterbaderåd:

FØR DU GÅR I VANDET

1. Tjek badeforhold og kend redningsudstyret
Hold øje med vejret. Tjek vejret på www.dmi.dk og tjek badevandskvaliteten på www.badevand.dk eller på kommunens hjemmeside.

2. Pas på is på trappe og bro
Hold trappe og bro fri for is. Et fald kan have katastrofale følger.

3. Sænk kroppen roligt ned i vandet
Spring aldrig på hovedet i. Gå aldrig direkte fra saunaen og i iskoldt vand. Hvis der går ca. 1 minut vil du være kølet så meget af, at
temperaturforskellen kun vil medføre en mindre blodtryksstigning. Tests har vist, at jo større temperaturforskel der er
fra saunaen og det iskolde vand, jo større er risikoen for en alvorlig blodtryksstigning.

4. Bad aldrig alene
Bad sammen og gå op sammen. Bad helst mindst 3 personer sammen, så én kan hjælpe den tilskadekomne og én kan hente hjælp. Hvis en person bliver
dårlig i vandet og skal hjælpes op, vil én hjælper sjældent være tilstrækkelig. Erfaringer viser, at der skal 4 personer til
at hjælpe en person på et spineboard op af vandet.

NÅR DU ER I VANDET

5. Træk vejret roligt
Hvis du trækker vejret for hurtigt, hyperventilere, vil det kunne medføre at du besvimer i vandet.
Hvis du bliver dårlig, får et ildebefindende o.l. der betyder, at du har behov for andres hjælp, er tiden en kritisk faktor,
fordi alle i vandet kun har et begrænset aktivt tidsrum at kunne agere i i det kolde vand. Overlæge Bo Belhage har
gennemført forsøg der viste, at 2 ud af 16 forsøgspersoner besvimede i det kolde vand i løbet af bare 20 sek. Årsagen
var hyperventilation.

6. Hold øje med hinanden
Dem man har hilst på inden man går i vandet, dem holder man øje med når man er i vandet.
Giv øjeblikkeligt signal til de andre, hvis du pludselig føler dig dårlig.
Råb eller plask med armene. Undgå at gribe fat i de andre, hvis du er ved at falde.

7. Hold dig tæt ved trappe eller opgang
Kom ikke længere væk fra stigen/opgangen end du kan nå den i få tag.
Badning varer ofte mellem 10 – 30 sek. Bader du i mere end 2 min. kan det kolde vand bevirke at kræfterne og følelsen i
fingre og tær reduceres mærkbart og det kan blive et problem selv at kunne kravle op af stigen eller trappen.

8. Svøm aldrig under isen
Man kan ikke undervandssvømme så langt i iskoldt vand, som man kan i tempereret vand. Kulden kræver hyppigere
vejrtrækning.

Kilde: www.badesikkerhed.dk


Læs desuden mere her:

www.badesikkerhed.dk
www.saunaselskab.dk
www.respektforvand.dk