Generalforsamling 22. maj. kl. 17- 19

Mødestedet er Klubhuset i Stensballe Hallen

Kære alle
Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling. Vi kører efter den velkendte dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Frist for at sende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen er den 8. maj.

Bedste hilsener
Bestyrelsen