Generalforsamling Aqua Vitus den 31. maj kl. 19.00

Årets generalforsamling er den 31. maj kl. 19.00 i Klublokalet ved Stensballehallen. 

Hvis det ikke bliver muligt at forsamles på den dato, må vi udsætte generalforsamlingen ligesom vi gjorde sidste år.  


Dagsordenen ifølge vedtægterne er:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Frist for at indsende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, er den 17. maj 2021.

Vi håber, at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen.

Bedste hilsener
Bestyrelsen