Generalforsamling 2020:

Nu er det igen tilladt, at forsamles i større antal, så nu kan vores udskudte generalforsamling endelig afholdes

Generalforsamlingen afholdes:

Torsdag den 27. august kl. 17-19. i klublokalet ved Stensballehallen.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Frist for at sende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, er den 13.august 2020.

Vi håber at se rigtig mange af jer.

Bedste hilsener
Bestyrelsen

Generelt om Aqua Vitus:

Vinterbadeklubben Aqua Vitus arbejder for fællesskab og faciliteter for vinterbaderne i Horsens.

I øjeblikket arbejdes især på at få etableret omklædnings- og saunafaciliteter på Husodde Strand – til glæde for foreningens medlemmer.

Er du ny og ikke har prøvet at vinterbade før, er det en god ide at starte tidligt på sæsonen, så man ikke lige får det helt store kolde gys første gang man hopper i vandet.
Samtidig er det vigtigt at du .. første gang (og gerne altid) .. ikke hopper i vandet alene.
I Husodde vil der som oftest være mange der bader hver lørdag og søndag .. begge dage kl. 08.00 .. og alle er meget velkomne til at møde op.
Efter dyp i havet samles vi ofte og får en kop kaffe/te.

Tekstil eller ikke tekstil:
Vi bliver i Aqua Vitus ofte spurgt om … ”bader man méd eller uden badetøj ???”
Vi/Aqua Vitus har den helt klare holdning, at det er fuldstændig op til den enkelte, om badetøjet er på eller ikke.
Nogle har badetøj på året rundt, andre bader uden badetøj hele sæsonen og andre har badetøj på, indtil det begynder at blive rigtig koldt, hvorefter man så bader uden badetøj.
Vigtigt at du som vinterbader gør det, DU har det bedst med, og samtidig også tolererer at andre også bader på den måde, som DE har det bedst med.

Tekstilbader eller ikke tekstilbader … ALLE er velkommen i Vinterbadeklubben Aqua Vitus